information

 • 51information — Any data that is sent between computers. Data usually refers to numbers and small pieces of information. Information is usually used for larger things, such as text files …

  Dictionary of telecommunications

 • 52information —    lies and a selection or suppression of the truth    As in the British Ministry of Information during the Second World War, which suppressed, distorted, edited, and invented news . Today the function is performed if required by the Foreign… …

  How not to say what you mean: A dictionary of euphemisms

 • 53information — in•for•ma•tion [[t]ˌɪn fərˈmeɪ ʃən[/t]] n. 1) knowledge communicated or received concerning a particular fact or circumstance 2) knowledge gained through study, communication, research, etc.; data 3) the act or fact of informing 4) a service or… …

  From formal English to slang

 • 54Information — informieren »benachrichtigen, Auskunft geben, belehren«: Das Verb wurde im 15. Jh. aus lat. in formare entlehnt, und zwar in dessen übertragener Bedeutung »durch Unterweisung bilden, unterrichten«, eigentlich »eine Gestalt geben, formen, bilden«… …

  Das Herkunftswörterbuch

 • 55information — /ɪnfəˈmeɪʃən / (say infuh mayshuhn) noun 1. knowledge communicated or received concerning some fact or circumstance; news: *Numerous Australian writers have also raised similar objections to the way television news increasingly blurs the… …

 • 56information —   Nū hou, hō ike.    ♦ To obtain information by roundabout methods, ho ohuahualau.    ♦ To gather information about one s relatives, pākōlea …

  English-Hawaiian dictionary

 • 57information — informacija statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Kaupiamos, laikomos, įsimenamos ir perduodamos žinios. atitikmenys: angl. information pranc. information, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 58information — informacija statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokslinės, visuomeninės, politinės, techninės ir kitokios žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba žiniasklaidos priemonėmis: per spaudą, radiją, televiziją, kiną,… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 59information — informacija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Neapdoroti įvairių rūšių duomenys, kurie gali būti naudojami parengiant žvalgybos informaciją. atitikmenys: angl. information pranc. information; renseignement brut ryšiai: dar žiūrėk – žvalgybos… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 60Information — informacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Anksčiau – žinios, perduodamos žmonių žodžiu, raštu ar kuriuo kitu būdu, pvz., sutartiniais ženklais. Nuo XX a. vidurio – bendrųjų mokslų sąvoka, reiškianti keitimąsi žiniomis,… …

  Sporto terminų žodynas